• zuli
  • adamale
  • woodson
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1690 367a
Reposted fromkatsiu katsiu viaEineFragevonStil EineFragevonStil
3369 afb0
Reposted frombrumous brumous viatoniewszystko toniewszystko
2180 6500 500
8981 d29b
Reposted byraindropsadwokatdiablainto-blackofbitchesandbutterfliesmllevskrzacikeihwazzAdalbert67asylopathakyszBalladynapapermanczikaxxladymartinikentoquerann16unique-wmpszczola91inzynierimmatureoutofmyheadcristinaa
4963 f284
Reposted fromtfu tfu
7020 1338
Reposted byklijuLilaLolatimmoemycelinebaggo
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viatoniewszystko toniewszystko
9485 4dea 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viatfu tfu
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viatoniewszystko toniewszystko
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viatoniewszystko toniewszystko
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viagwiazdeczka gwiazdeczka
2411 6efe 500
Reposted fromvandalize vandalize viatomczan tomczan
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viatoniewszystko toniewszystko
3961 50c3
Reposted frompastelowe pastelowe viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl